• Misal Logistic D.O.O.
  • A. Veselina Čajkanovića 9g, Beograd
  • T. +381 11 3468 515
  • T. +381 11 3468 516
  • M. +381 69 333 09 02
  • E. office@misal-logistic.com
  • Matični broj: 20522917
  • Poreski broj: 106048081
  • TimoCom ID: 322347
  • CargoAgent ID: 200811
Misal Logistic, Veselina Čajkanovića 9g, 11000 Beograd

+381 69 333 09 02

Dizajn i izrada Creative Web