Prevoznici samo sa licencom - Od februara 2018. nova pravila za poslovanje transportnih firmi

Prevoznici samo sa licencom - Od februara 2018. nova pravila za poslovanje transportnih firmi

Posle niza pravilnika, koji su donošeni tokom cele godine, tek nedavno su se stekli kompletni uslovi za podnošenje zahteva za licencu. Tako su ispiti za sertfikat lica odgovornog za prevoz robe, čije je angažovanje obavezno za dobijanje licence, održani tek krajem novembra. To praktično znači da je ostavljeno manje od tri meseca za licenciranje transportne industrije.

Strukovna udruženja su tokom godine upozoravala na mnogobrojne probleme u ovoj industriji, između ostalog izazvane i prelaznim rešenjima do pune primene novog zakona. Ipak, resorno ministartsvo naglašava da je osnovni cilj donošenja novog zakona usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije, suzbijanje "sive ekonomije" i nelojalne konkurencije na saobraćajnom tržištu, zaštita korisnika prevoza uvođenjem transportera u legalne tokove i obezbeđivanje kvalitetnije usluge prevoza, sprečavanje zloupotrebe dominantnog položaja pružalaca usluga na relevantnom tržištu, bolja povezanost, koordinacija i razmena informacija kontrolnih organa i organa nadležnog za poslove saobraćaja, kao i veće zapošljavanje u privrednoj delatnosti javnog prevoza.

Licencu za javni prevoz tereta do sada je dobilo 514 firmi. Od tog broja, 499 licenci je za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, a 15 za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju.

Novi zakon predviđa i novo zanimanje "lice odgovorno za prevoz robe", koje mora posedovati sertifikat. Sertifikat se dobija polaganjem ili oslobađanjem od polaganja ispita (ispunjivanjem definisanih uslova). Uslovi za polaganje su se stekli tek nedavno, te je do sada održan samo jedan ispit, i to krajem novembra.

Na prvom ispitu za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti bilo je 28 kandidata. Inače, do sada je pozitivno rešeno 2.039 zahteva za izdavanje sertifikata za lica odgovorna za prevoz tereta po osnovu oslobađanja od polaganja ispita – kažu u Ministarstvu.

Kako navode, sledeći koraci po pitanju drumskog prevoza tereta su dalja liberalizacija prevoza sa državama sa kojima imamo režim dozvola, stalna aktivnost po pitanju uvećanja postojećih kontingenata dozvola, softversko povezivanje sa Upravom carina kako bi se omogucila efikasnija kontrola iskorišćenosti međunarodnih dozvola, unapređenje sistema raspodele, dodele i razduženja međunarodnih dozvola.

Preuzeto sa eKapija.rs

Misal Logistic, Veselina Čajkanovića 9g, 11000 Beograd

+381 69 333 09 02

Dizajn i izrada Creative Web
Pošaljite upit - 069 333 09 02